Địa chỉ: Mỹ An Lục Ngạn Bắc Giang

Cảm ơn các các chị e trong tổ hậu cần đã hoàn thành những bữa cơm và đưa cơm cho 2 điểm cách ly, mặc dù công việc gia đình rất bận đang thu hoạch vải sớm🍒. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. ❤❤❤