Địa chỉ: Mỹ An Lục Ngạn Bắc Giang

Công tác phòng chống dịch trường mầm non Mỹ An


Thương yêu lắm❤ Vì  đồng nghiệp và học sinh của chúng tôi là đối tượng F1 và F2 phải thực hiện cách ly đó là điều không ai mong muốn sảy ra. Chúng tôi là những ngươi may mắn hơn được chung tay góp sức nhỏ bé của mình cùng quê hương  đẩy lùi dịch bệnh. Mong sao tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an. Vì nhiệm vụ chống dịch chúng tôi luôn sẵn sàng " MỸ AN - LỤC NGẠN - BẮC GIANG " Quyế tâm thắng lợi 💪 🌹❤